Latest News

Angen gwirfoddolwyr ar frys yn siop Bangor

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn apelio ar gefnogwyr yn ardal Bangor i gyfrannu eu hamser er mwyn cefnogi’r elusen, a hynny er mwyn casglu rhoddion achub bywyd yn y siop.

Mae rhwydwaith o siopau elusennol ar draws Cymru ac mae’r elusen angen gwirfoddolwyr ar frys er mwyn cynorthwyo yn y siop ym Mangor. 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn ariannu ei wasanaethau, gyda phob cyrch achub yn costio tua £1,500, sydd oll yn cael eu hariannu gan roddion caredig.   

Dywedodd Lynne Garlick, Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Fel elusen, rydym yn ddibynnol ar bobl yn cyfrannu eu hamser ac arian er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan.

“Drwy gyfrannu ychydig o’ch amser yn ein siopau, rydych yn medru helpu casglu rhoddion a fydd yn ein helpu ni achub bywydau.”

Mae siopau’r elusen yn gwerthu hen eitemau gwerthfawr,  ac yn dibynnu ar wirfoddolwyr er mwyn trefnu a rheoli siop Ambiwlans Awyr Cymru. 

Mae gwirfoddolwyr yn Ambiwlans Awyr Cymru yn trefnu ac yn gwerthu eitemau, yn gweithio gyda chymuned o wirfoddolwyr AAC er mwyn casglu rhoddion achub bywyd.   

“Mae ein siopau yn chwarae rôl hanfodol yn  y broses o gasglu arian sydd yn ein caniatáu ni i gwblhau ein gwaith, gyda phob un o’r  240 cyrchoedd misol yn cael eu hariannu gan y rhoddion yr ydym yn derbyn.  

“Mae gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig profiad gwahanol bob dydd.

“Os ydych yn medru cynnig ambell awr sbâr bob wythnos, mae modd i chi chwarae rôl ganolog yn helpu ein hofrenyddion i hedfan i helpu pobl Cymru yn eu hawr o angen.”

Os hoffech ganfod mwy neu os am wirfoddoli, e-bostiwch margaretsquire@walesairambulance.com os gwelwch yn dda

Leave a Comment

Cymdeithasu: