Latest News

#ThisIsntOurActualHelicopter yn helpu casglu arian i'r elusen

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru yn cefnogi’r gymuned LGBT yn Pride Cymru y penwythnos hwn, ac mae trydariad gan yr elusen wedi mynd  yn feiral ac wedi helpu AAC i gasglu arian ar draws Cymru.   

Yn ystod Penwythnos Mawr Pride Cymru, roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi addurno’r hofrennydd gyda sticeri’r enfys ac wedi cymryd rhan yng ngorymdaith Pride Cymru drwy ganol dinas Caerdydd.

Roedd hofrennydd ffug yr elusen  wedi ei addurno gyda  chynffon enfys y ddraig, a hynny’n arbennig i ddathlu  Pride ac roedd gwirfoddolwr o Ambiwlans Awyr Cymru  yno yn gwisgo fel masgot yr elusen, sef Elliecopter, er mwyn cymryd rhan yn yr orymdaith.  

Roedd busnesau, elusennau a mudiadau yno er mwyn cefnogi Pride Cymru, ac roedd Ambiwlans Awyr Cymru yno yn trydaru’n fyw yn y digwyddiad.  

Wedi rhannu llun o Elliecopter gyda masgot Heddlu De Cymru, roedd yr elusen hofrennydd wedi derbyn sawl  trydariad gan un defnyddiwr ynglŷn â phresenoldeb yr elusen yn Pride Cymru. Roedd yr elusen wedi ymateb gan amlygu gwerthoedd yr elusen o gydraddoldeb ac amrywiaeth a bod Ambiwlans Awyr Cymru yno i bawb yng Nghymru.  

Aeth y trydariad yn feiral, ac o ganlyniad, mae llawer wedi cyfrannu i’r elusen hofrennydd, gan helpu i gasglu  £200 er mwyn ariannu gwaith yr elusen ar draws Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu  £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw’r hofrennydd yn hedfan ar draws Cymru, gyda phob cyrch achub yn cael ei ariannu gan roddion caredig.   

Os hoffech wneud  rhodd, cliciwch yma: http://walesairambulance.com/donate.php 

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: