Latest News

Merch o’r Trallwng yn casglu £3,000 i elusen a geisiodd achub ei thad

Mae merch o'r Trallwng wedi diolch i’r elusen hofrennydd am ei hymdrechion i achub ei thad drwy gasglu £3,000 i helpu ariannu cyrchoedd ar draws Cymru.  

Bu farw tad Ellie-May Jacks, Nicholas Jacks, y llynedd ar ôl iddo ddioddef trawiad ar y galon. Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi hedfan i’w helpu, gan geisio rhoi triniaeth iddo cyn ei gludo i ofal arbenigol, ond nid oedd wedi goroesi.

Er mwyn diolch i Ambiwlans Awyr Cymru am helpu ei thad, penderfynodd Ellie-May gasglu rhoddion i’r elusen, gan helpu i ariannu cyrchoedd achub ar draws Cymru.   

Er cof am ei thad, trefnwyd bore coffi yn Neuadd Trefaldwyn a chasglwyd mwy na £700 mewn rhoddion i’r elusen, a hynny o fewn dwy awr yn unig.

Ychwanegodd Ellie-May at y swm yma drwy ddringo’r Wyddfa gyda ffrindiau a theulu, gan gasglu nawdd er mwyn helpu cadw hofrenyddion yr elusen yn hedfan.   

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn y flwyddyn er mwyn ariannu ei wasanaethau, gyda phob un o’r cyrchoedd achub ar draws Cymru yn costio  £1,500, sydd yn oll cael eu hariannu gan roddion elusennol.

Ym mis Awst, roedd Ellie-May wedi ymweld â chanolfan awyr yr elusen  yn y Trallwng gyda ffrindiau a theulu er mwyn cyflwyno’r rhodd i’r criw.  

Dywedodd Helen Thomas, Cydlynydd Cymorth Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru Gogledd Powys: “Hoffwn ddiolch i Ellie-May am ei chymorth ac rydym mor falch iddi feddwl amdanom wrth gasglu arian er cof am ei thad.

“Mae'r rhoddion sydd wedi eu casglu yn mynd i ariannu dau gyrch achub ar draws y wlad ac mae’n ein helpu ni i hedfan i helpu pobl Cymru yn eu hawr o angen.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: