Latest News

Addurno Ambiwlans Awyr Cymru ag enfysau ar gyfer Penwythnos Mawr Pride Cymru

Bydd hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru yn hedfan dros Gymru tra wedi eu haddurno ag enfysau, er mwyn amlygu cefnogaeth yr elusen at y gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) yn ystod Penwythnos Mawr Pride Cymru.

Mae Penwythnos Mawr Pride Cymru yn dathlu ac yn hyrwyddo pwysigrwydd LGBT yn y gymuned ac yn dwy ynghyd 200,000 o bobl ynghyd ym mhrifddinas Cymru, a bydd Ambiwlans Awyr Cymru yn ymuno â’r dathliadau er mwyn dangos eu cefnogaeth i’r achos.  

Mae’r dathliad, dros dri diwrnod rhwng 25 a 27 Awst, yn llawn cerddoriaeth ac adloniant, ac yn cynnwys gorymdaith drwy ganol dinas Caerdydd er mwyn dathlu’r gymuned LGBT.

Mae Penwythnos Mawr Pride Cymru yn un o’r digwyddiadau allweddol ar galendr Caerdydd, ac yn trawsnewid lawnt Neuadd y Ddinas a’r strydoedd cyfagos i mewn i garnifal o liw, gyda ffair ac adloniant. 

Er mwyn cefnogi Pride Cymru, bydd yr elusen hofrennydd yn cymryd rhan yn  yr Orymdaith drwy Gaerdydd, gyda hofrennydd ffug sydd wedi ei addurno ag enfys ar gynffon yr hofrennydd.   

Bydd yr elusen hefyd yn amlygu ei chefnogaeth i ddathliadau  Pride Cymru drwy osod enfys ar bob un o’r pedwar hofrennydd achub bywyd a bydd modd gweld y rhain wrth i griwiau’r elusen yma gynnal cyrchoedd achub ar draws Cymru dros y penwythnos.   

Dywedodd Angela Hughes, Prif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru: “Roeddem am wneud rhywbeth er mwyn amlygu ein cefnogaeth i’r gymuned   LGBT yn ystod dathliadau Pride yng Nghymru.

“Felly, bydd pob un o’n pedwar hofrennydd sydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Llanelli a’r Trallwng, yn cael eu haddurno gyda bathodynnau’r enfys er mwyn amlygu cefnogaeth yr elusen, a hynny wrth gwblhau cyrchoedd achub ar draws y wlad.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ymateb i tua 240 o gyrchoedd achub pob mis, yn hedfan i helpu pobl Cymru yn eu hawr o angen.

Mae’r elusen angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn cynnal y gwasanaeth ac mae pob un cyrch achub yn costio tua £1,500, sydd oll yn cael eu hariannu gan roddion elusennol.

Dywedodd Angela: “Oni bai am y gefnogaeth yr ydym yn derbyn gan bobl Cymru, ni fyddem yn medru cadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan.

“Rydym yn hynod falch o wasanaethu Cymru, nid yn unig gan ei bod yn wlad hyfryd sy’n llawn balchder, ond hefyd gan fod Penwythnos Mawr Pride Cymru yn dangos fod Cymru’n wlad sy’n derbyn pawb, yn dathlu amrywiaeth a’n hyrwyddo cydraddoldeb.

“Drwy hedfan ar draws Cymru tra’n gwisgo’r enfys, rydym am ddangos ein bod yma ar gyfer pawb yng Nghymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: