Latest News

Lowfield Inn yn casglu arian i’r elusen

Mae un o dafarndai Marton Inn yn ein helpu ni ariannu cyrchoedd achub ar draws Cymru drwy gasglu rhoddion i Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd y Lowfield Inn wedi casglu mwy na £300 i’r elusen hofrennydd drwy gynnal diwrnod llawn hwyl er budd yr elusen ac roedd staff wedi cyfrannu £100 o’u tips i’r bwcedi casglu.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn y flwyddyn er mwyn ariannu ei wasanaethau, gyda phob un o’r cyrchoedd achub ar draws Cymru yn costio  £1,500, sydd yn oll cael eu hariannu gan roddion elusennol.

Roedd y diwrnod llawn hwyl wedi casglu cyfanswm o £333.80 ar gyfer  Ambiwlans Awyr Cymru, yn helpu’r elusen i hedfan i helpu pobl Cymru yn eu hawr o angen.   

Ym mis Awst, roedd Kate Hobson o’r Lowfield Inn wedi ymweld â chanolfan awyr AAC yn y Trallwng, er mwyn cyflwyno’r rhodd i’r criw o flaen hofrennydd canolbarth Cymru'r elusen. 

Dywedodd Helen Thomas, Cydlynydd Cymorth Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru Gogledd Powys: “Hoffwn ddiolch i’r Lowfield Inn am y gefnogaeth.

 “Bydd eu rhodd yn ein helpu ni hedfan yr uned Damweiniau Brys i’r claf, ac oni bai am gefnogaeth fel hyn, ni fyddai modd i ni gwblhau ein cyrchoedd achub ar draws Cymru.   

“Byddant hefyd yn trefnu digwyddiad arall er mwyn casglu arian i AAC ar Awst 27, a bydd eu cymorth yn helpu achub bywydau ar draws y wlad.”

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: