Latest News

Cydnabod Parafeddyg AAC am 14 mlynedd o wasanaeth

Mae parafeddyg gydag Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei wobrwyo am 14 mlynedd o wasanaeth i elusen hofrennydd Gogledd Cymru, yn achub bywydau ar draws  Cymru. 

Mae Carl Hudson, Ymarferydd Gofal Critigol ar hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru, wedi derbyn gwobr am 14 mlynedd o ymroddiad i’r gwasanaeth, gan ddringo ar yr hofrennydd am y tro cyntaf yn   2003.

Lansiwyd yr elusen hofrennydd yn gyntaf ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001, gan ddechrau fel gwasanaeth un hofrennydd yn hedfan o faes awyr Abertawe 5 diwrnod yr wythnos; erbyn hyn, mae’r elusen yn meddu ar bedwar hofrennydd sydd yn gweithio 365 diwrnod y flwyddyn.

Dwy flynedd ar ôl lansio’r elusen, roedd Ambiwlans |Awyr Cymru wedi dechrau apêl codi arian er mwyn cyflwyno ambiwlans awyr i ogledd Cymru, ac erbyn mis Gorffennaf, roedd yr elusen wedi lansio gwasanaeth 5 diwrnod ym maes awyr Caernarfon, ac yn sgil ymdrechion codi arian parhaus, cynyddwyd y gwasanaeth i wasanaeth 7 diwrnod yr wythnos.   

Ymunodd Carl gyda’r ambiwlans awyr pan lansiwyd gwasanaeth yr elusen yng Ngogledd Cymru, ac roedd yn un o’r parafeddygon cyntaf i hedfan ar fwrdd hofrennydd Caernarfon Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae’r parafeddyg wedi gweld yr elusen yn datblygu ac yn tyfu dros y pedair blynedd ar ddeg ac mae ef hefyd wedi datblygu dros y cyfnod hwn  drwy ddod yn Ymarferydd Gofal Critigol gyda’r gwasanaeth.  

Mae’r ‘Welsh Flying Medics’ yn wasanaeth datblygedig, yn gosod meddygon ymgynghorol ac Ymarferwyr Gofal Critigol ar hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru, er mwyn darparu triniaethau meddygol arloesol ar ochr yr heol.

Cyflynwyd y gwasanaeth hwn yn AAC yn 2015, a hynny dros gyfnod o amser, gan ddechrau ar hofrennydd yr elusen yn Llanelli a’r Trallwng. Ym mis Awst, roedd y gwasanaeth wedi ehangu ac mae’r Tîm Gofal Critigol nawr yn hedfan ar hofrennydd AAC yng Nghaernarfon i wasanaethu Gogledd Cymru.

Wrth gyflwyno’r gwasanaeth arbenigol hwn i Ogledd Cymru, roedd  Carl wedi mynd ar hyfforddiant pellach er mwyn dod yn Ymarferydd Gofal Critigol gyda’r gwasanaeth, gan helpu i hedfan yr Uned damweiniau ac Achosion Brys i ochr yr heol. Wrth lansio’r gwasanaeth, diolchwyd i Carl am ei gyfraniad rhagorol i waith yr elusen, yn gwasanaethu pobl Cymru am bedair blynedd ar ddeg.  

Cyflynwyd y deyrnged i Carl gan ymddiriedolwr Ambiwlans Awyr Cymru, Dafydd Jones-Morris, yng nghanolfan awyr yr elusen yng Nghaernarfon, er mwyn cydnabod ei ymroddiad i waith Ambiwlans Awyr Cymru ar draws y wlad. 

Dywedodd Angela Hughes, Prif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru: “Roeddem am gyflwyno’r deyrnged hon i Carl er mwyn diolch iddo am mai ef yw’r aelod criw sydd wedi bod yn rhan o Ambiwlans Awyr Cymru am y cyfnod hwyaf.   

“Mae Carl wedi bod yn rhan o’r gwasanaeth ers i ni ddechrau ein gwaith yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi hedfan miloedd o gyrchoedd achub, yn achub bywydau dirifedi.

“Rydym yn hynod galch o gyflwyno’r deyrnged hon i   Carl ac yn diolch iddo am ei waith ymroddedig i bobl Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: