Latest News

Rhedeg hanner marathon er cof am ffrind

Mae grŵp o ffrindiau yn rhedeg eu hanner marathon cyntaf er cof am ffrind agos a fu farw'r llynedd. 1

 

Mae Caeri Roberts, Steve Roberts, Kate Wilkinson, Ffion Bramhall a Sally Smith ond wedi bod yn rhedeg ers Ebrill y llynedd ac yn ymgymryd â’r her er cof am eu ffrind.  

Maent newydd ddechrau rhedeg ac yn ceisio cwblhau Hanner  Marathon Caer y mis hwn er cof am  Mike Hartshorne, a fu farw yn Nhacwedd 2016.

Bydd y grŵp o ffrindiau yn rhedeg er budd Ambiwlans Awyr Cymru, wedi i’r elusen hedfan i geisio achub  Mike.

Dywedodd Caeri Roberts: “Cafodd Mike drawiad ar y galon yn 43 mlwydd oed ac ni oroesodd gan adael ei bartner, Sharon, a phedwar o blant, Kaden, Louis, Erin a Keira.

“Rydym yn rhedeg Hanner Marathon Caer ar gyfer AAC ym mis Mai, yn ceisio casglu arian i dalu am gyrch achub.  

“Rydym wedi penderfynu rhedeg er budd  Ambiwlans Awyr Cymru  gan eu bod wedi ceisio gweithio yn galed a cheisio achub ein ffrind agosaf, Mike.”

Mae pob un o gyrchoedd achub  Ambiwlans Awyr Cymru yn costio tua £1,500, ac mae’r elusen angen casglu  £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn ariannu gwasanaethau ar draws Cymru.  

Dywedodd Lynne Garlick, Rheolwr Codi Arian AAC: “Rydym mor bles fod Caeri, Steve, Kate, Ffion a Sally yn dewis codi arian er cof am Mike.

“Maent yn ymgymryd â her enfawr er cof am Mike ac er budd Ambiwlans Awyr Cymru, wrth fynd at i redeg eu ras cyntaf.

“Maent wedi bod yn gweithio’n galed ers Ebrill y llynedd yn paratoi, a bydd pobl milltir sy’n cael eu rhedeg yn cadw ein hofrenyddion yn hedfan.

“Hoffwn ddiolch o galon iddynt gan y bydd eu cefnogaeth yn ein helpu ariannu ein cyrchoedd gan ein bod yn ddibynnol ar roddion caredig er mwyn ariannu ein gwasanaethau ar draws Cymru.”

Bydd y ffrindiau yn dechrau’r ras ar  Fai’r 21ain, gan redeg drwy’r ddinas hanesyddol er mwyn codi arian er cof am  Mike.

Mae’r ras 13.1milltir yn mynd i arwain rhedwyr drwy’r ddinas ynghyd â chefn gwlad gan orffen y ras y tu allan i gadeirlan y ddinas.

Dywedodd Caeri: “Rydym yn nerfus iawn ynglŷn â’r ras ond rydym yn benderfynol o orffen y ras ar gyfer  Sharon a’r plant a Mike.”

Os hoffech eu noddi, cliciwch yma: https://www.justgiving.com/fundraising/Caeri-Steve?utm_id=12

Leave a Comment

Cymdeithasu: