Latest News

#TeamBreconCarreg yn rhedeg er budd AAC

Mae Brecon Carreg wedi bod yn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru am dair blynedd, a nawr yn ymgymryd â her codi arian newydd er mwyn cefnogi’r elusen.

Mae Brecon Carreg wedi bod yn ymgymryd â sawl her ffitrwydd rhwng  Mai a Hydref, gan gasglu rhoddion  i AAC.

Bydd #TeamBreconCarreg yn rhedeg mewn rasys dros y pum mis nesaf, a’n helpu’r elusen hofrennydd i ariannu’r cyrchoedd achub ar draws Cymru.  

Bydd Brecon Carreg yn cyfrannu £1 i Ambiwlans Awyr Cymru am bob un filltir y bydd #TeamBreconCarreg yn rhedeg wrth hyfforddi a rasio.

Mae’r cwmni o Gymru wedi bod yn cefnogi’r elusen am sawl blwyddyn, gan gyfrannu arian i’r elusen ynghyd â photeli dŵr.

Dywedodd Mark Stevens, Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Mae Brecon Carreg wedi bod yn cynnig cymorth rhagorol i Ambiwlans Awyr Cymru am y tair blynedd diwethaf.   

“Maent wedi bod yn garedig iawn i ni, nid yn unig wrth gyfrannu arian ond hefyd drwy ddarparu dŵr Brecon Carreg. Rydym wedi medru defnyddio’r dŵr yn ein digwyddiadau codi arian ac mae ein criw yn medru cadw’r poteli yn yr hofrennydd er mwyn torri syched yn ystod  diwrnod prysur o gynnal cyrchoedd achub.

“Mae Tîm Brecon Carreg nawr yn rhedeg ar ran WAA hefyd ac yn cyfrannu punt am bob milltir sy’n cael ei rhedeg.

“Fel elusen, rydym yn ddibynnol ar gymorth a rhoddion er mwyn casglu’r £6 miliwn sydd angen bob blwyddyn er mwyn cadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan. Hoffwn ddiolch i  Brecon Carreg am eu cefnogaeth, sydd yn helpu ariannu ein cyrchoedd ar draws Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: