Latest News

Beiciwr yn canmol AAC am y driniaeth ger ochr yr heol

Mae beiciwr wedi canmol criw Ambiwlans Awyr Cymru am y driniaeth hanfodol a roddwyd iddo ger ochr yr heol, a hynny wedi iddo ddioddef anafiadau cymhleth yn dilyn damwain ffordd.  

Dywedodd Richard Forde-Johnston, a oedd yn 49 mlwydd oed ar y pryd, fod yr ymyrraeth feddygol brys wedi lleihau’r cyfnod a gymerwyd i wella o’r ddamwain.

Mae Richard yn gyn-swyddog yn y fyddin a’n berchen ar gwmni gwerthu a marchnata ei hun. Roedd yn mynd drwy Ddyffryn  Clwyd un prynhawn dydd Gwener yng Ngorffennaf 2016. 

Roedd ar ei ffordd adref i Riwabon, a hynny er mwyn gorffen paratoi ar gyfer y gwyliau teuluol yn  Abersoch ar y diwrnod canlynol.

Wrth iddo deithio drwy Riwabon, roedd mewn gwrthdrawiad gyda beic modur. Dioddefodd sawl anaf gan gynnwys torri  asgwrn y forddwyd, tair asen a briwiau i’w benelin chwith a’i bigwrn chwith.

Roedd tystion wedi ffonio 999, a danfonwyd  Ambiwlans Awyr Cymru  ac ambiwlans traddodiadol i’r ddamwain. Y meddygon ar yr hofrennydd oedd Dr Kate Stephens a’r Ymarferydd Gofal Critigol  Kate Owen.

Roedd yr hofrennydd wedi glanio mor agos ag yn bosib i’r ddamwain, ac roedd y tîm ambiwlans traddodiadol wedi cludo Richard i’r hofrennydd.  

Wedi i griw Ambiwlans Awyr Cymru asesu ei gyflwr a’i drin, penderfynwyd y dylid mynd  â Richard i’r ysbyty yn yr ambiwlans traddodiadol.  

Dywedodd Richard: “Roedd y meddyg sy’n hedfan wedi rhoi rhywbeth i mi liniaru’r boen ac roedd hyn wedi fy helpu i fynd yr ambiwlans traddodiadol.

“Yn wir, bu’n rhaid i’r ambiwlans awyr fynd i helpu gyda damwain arall. Yn sgil y driniaeth a gefais ger y ddamwain a’r chwistrelliad i liniaru’r boen,  roedd modd i mi fynd ar yr heol gan olygu bod modd i’r hofrennydd  fynd i helpu pobl eraill.”

Mae’r beiciwr yn credu fod y gofal meddygol cyflym a dderbyniodd wedi ei helpu i wella ‘gystal mewn cyn lleied o amser.

“Maent wedi dweud wrthyf fod yr ambiwlans awyr wedi medru hedfan meddyg ataf a oedd wedi medru fy nhrin yn syth ac roedd hyn wedi gwneud gwahaniaeth go iawn,” dywedodd Richard.

“Golygai fod modd gosod fy nghoes a oedd wedi ei anafu’n ddifrifol mewn ‘traction’ yn syth, gan olygu nad oedd fy nghoes wedi byrhau ac roedd hyn wedi helpu i leihau’r cyfnod adferiad.

“Aethpwyd â mi i Ysbyty  Maelor, Wrecsam.  Roeddwn yno am bum diwrnod ac wedi cael dwy lawdriniaeth, a hynny er mwyn glanhau’r niwed a gosod y ddau asgwrn yn ôl gyda’i gilydd. 

“Rwyf wedi cael gofal a thriniaeth wych gan holl staff y GIG gan gynnwys staff yn yr ysbyty a chriw'r ambiwlans traddodiadol.

“Mae’n wych fod criwiau meddygol ganddynt sydd yn medru hedfan a’ch trin ger safle’r ddamwain.”  

Er mwyn diolch i Ambiwlans Awyr Cymru am eu help ar y diwrnod, mae  Richard nôl erbyn hyn ar ei feic ac yn barod i ymgymryd â her er mwyn casglu arian hanfodol i’r elusen. 

“Roeddwn wedi synnu i ddysgu bod Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen. Rwyf am gyfrannu rhywbeth yn ôl i’r elusen yr haf hwn, sef blwyddyn ar ôl fy namwain. Byddaf yn cwblhau’r her Arfordir i Arfordir, sy’n 150 o filltiroedd, gyda ffrindiau.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu’r £6.5 miliwn sydd angen bob blwyddyn er mwyn ariannu pedwar hofrennydd ar draws Cymru. Mae’r elusen yn barod i ymateb i  bawb bob diwrnod o’r flwyddyn ac wedi ymateb i fwy na  2,500 o gyrchoedd achub.

Mae’r criwiau meddygol yn cael eu darparu mewn partneriaeth gyda GIG drwy’r  Emergency Medical Retrieval and Transfer Service (EMRTS Cymru), sydd yn golygu bod yr elusen yn medru hedfan meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol i safle’r ddamwain.  

Dywedodd y rheolwr gweithrediadau Mark Winter: “Rydym wrth ein bodd yn clywed fod Richard wedi gwella ‘gystal ac yn beicio unwaith eto.

“Mae cael meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol yn golygu bod modd i ni hedfan yr uned damweiniau ac achosion brys yn syth at y claf. Mae darparu triniaethau datblygedig ger y ddamwain neu’r argyfwng a dwyn yn y claf yn syth i’r ysbyty er mwyn derbyn y gofal arbenigol priodol yn medru hwyluso adferiad.

“Bydd her codi arian Richard yn ein helpu i gadw ein hofrenyddion yn yr awyr, yn helpu mwy o bobl ar draws Cymru.” 

Mae Richard yn bwriadu casglu £500 er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Er mwyn noddi Richard, ewch i’w dudalen JustGiving yma.

Beiciwr yn canmol AAC am y driniaeth ger ochr yr heol

Mae beiciwr wedi canmol criw Ambiwlans Awyr Cymru am y driniaeth hanfodol a roddwyd iddo ger ochr yr heol, a hynny wedi iddo ddioddef anafiadau cymhleth yn dilyn damwain ffordd.  

 

Dywedodd Richard Forde-Johnston, a oedd yn 49 mlwydd oed ar y pryd, fod yr ymyrraeth feddygol brys wedi lleihau’r cyfnod a gymerwyd i wella o’r ddamwain.

 

Mae Richard yn gyn-swyddog yn y fyddin a’n berchen ar gwmni gwerthu a marchnata ei hun. Roedd yn mynd drwy Ddyffryn  Clwyd un prynhawn dydd Gwener yng Ngorffennaf 2016. 

 

Roedd ar ei ffordd adref i Riwabon, a hynny er mwyn gorffen paratoi ar gyfer y gwyliau teuluol yn  Abersoch ar y diwrnod canlynol.

 

Wrth iddo deithio drwy Riwabon, roedd mewn gwrthdrawiad gyda beic modur. Dioddefodd sawl anaf gan gynnwys torri  asgwrn y forddwyd, tair asen a briwiau i’w benelin chwith a’i bigwrn chwith.

 

Roedd tystion wedi ffonio 999, a danfonwyd  Ambiwlans Awyr Cymru  ac ambiwlans traddodiadol i’r ddamwain. Y meddygon ar yr hofrennydd oedd Dr Kate Stephens a’r Ymarferydd Gofal Critigol  Kate Owen.

 

Roedd yr hofrennydd wedi glanio mor agos ag yn bosib i’r ddamwain, ac roedd y tîm ambiwlans traddodiadol wedi cludo Richard i’r hofrennydd.  

 

Wedi i griw Ambiwlans Awyr Cymru asesu ei gyflwr a’i drin, penderfynwyd y dylid mynd  â Richard i’r ysbyty yn yr ambiwlans traddodiadol.  

 

Dywedodd Richard: “Roedd y meddyg sy’n hedfan wedi rhoi rhywbeth i mi liniaru’r boen ac roedd hyn wedi fy helpu i fynd yr ambiwlans traddodiadol.

 

“Yn wir, bu’n rhaid i’r ambiwlans awyr fynd i helpu gyda damwain arall. Yn sgil y driniaeth a gefais ger y ddamwain a’r chwistrelliad i liniaru’r boen,  roedd modd i mi fynd ar yr heol gan olygu bod modd i’r hofrennydd  fynd i helpu pobl eraill.”

 

Mae’r beiciwr yn credu fod y gofal meddygol cyflym a dderbyniodd wedi ei helpu i wella ‘gystal mewn cyn lleied o amser.

 

“Maent wedi dweud wrthyf fod yr ambiwlans awyr wedi medru hedfan meddyg ataf a oedd wedi medru fy nhrin yn syth ac roedd hyn wedi gwneud gwahaniaeth go iawn,” dywedodd Richard.

 

“Golygai fod modd gosod fy nghoes a oedd wedi ei anafu’n ddifrifol mewn ‘traction’ yn syth, gan olygu nad oedd fy nghoes wedi byrhau ac roedd hyn wedi helpu i leihau’r cyfnod adferiad.

 

“Aethpwyd â mi i Ysbyty  Maelor, Wrecsam.  Roeddwn yno am bum diwrnod ac wedi cael dwy lawdriniaeth, a hynny er mwyn glanhau’r niwed a gosod y ddau asgwrn yn ôl gyda’i gilydd. 

 

“Rwyf wedi cael gofal a thriniaeth wych gan holl staff y GIG gan gynnwys staff yn yr ysbyty a chriw'r ambiwlans traddodiadol.

 

“Mae’n wych fod criwiau meddygol ganddynt sydd yn medru hedfan a’ch trin ger safle’r ddamwain.”  

 

Er mwyn diolch i Ambiwlans Awyr Cymru am eu help ar y diwrnod, mae  Richard nôl erbyn hyn ar ei feic ac yn barod i ymgymryd â her er mwyn casglu arian hanfodol i’r elusen. 

 

“Roeddwn wedi synnu i ddysgu bod Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen. Rwyf am gyfrannu rhywbeth yn ôl i’r elusen yr haf hwn, sef blwyddyn ar ôl fy namwain. Byddaf yn cwblhau’r her Arfordir i Arfordir, sy’n 150 o filltiroedd, gyda ffrindiau.”

 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu’r £6.5 miliwn sydd angen bob blwyddyn er mwyn ariannu pedwar hofrennydd ar draws Cymru. Mae’r elusen yn barod i ymateb i  bawb bob diwrnod o’r flwyddyn ac wedi ymateb i fwy na  2,500 o gyrchoedd achub.

 

Mae’r criwiau meddygol yn cael eu darparu mewn partneriaeth gyda GIG drwy’r  Emergency Medical Retrieval and Transfer Service (EMRTS Cymru), sydd yn golygu bod yr elusen yn medru hedfan meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol i safle’r ddamwain.  

 

Dywedodd y rheolwr gweithrediadau Mark Winter: “Rydym wrth ein bodd yn clywed fod Richard wedi gwella ‘gystal ac yn beicio unwaith eto.

 

“Mae cael meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol yn golygu bod modd i ni hedfan yr uned damweiniau ac achosion brys yn syth at y claf. Mae darparu triniaethau datblygedig ger y ddamwain neu’r argyfwng a dwyn yn y claf yn syth i’r ysbyty er mwyn derbyn y gofal arbenigol priodol yn medru hwyluso adferiad.

 

“Bydd her codi arian Richard yn ein helpu i gadw ein hofrenyddion yn yr awyr, yn helpu mwy o bobl ar draws Cymru.” 

 

Mae Richard yn bwriadu casglu £500 er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Er mwyn noddi Richard, ewch i’w dudalen JustGiving yma.

(https://www.justgiving.com/crowdfunding/KeepWalesAirAmbulanceintheAir)

Leave a Comment

Cymdeithasu: