Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru ar y rhestr fer yn y Gwobrau Elusen

Mae’r elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Elusen 2017, a hynny am ei waith yn cynnig gofal meddygol datblygedig i bobl mewn angen. 

Y Gwobrau Elusen, a gyhoeddodd y rhestr fer yr wythnos hon (10 Mai),  yw’r seremoni wobrwyo fwyaf adnabyddus a sefydledig. Mae’r elusennau wedi eu beirniadu eleni gan banel annibynnol o arweinwyr elusennol sydd wedi arddangos ardderchowgrwydd o ran eu harferion fel bod modd i eraill ddysgu wrthynt.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  ar y rhestr fer yn y categori Gofal Iechyd ac Ymchwil Meddygol a dyma’r unig elusen benodol ar gyfer Cymru sydd wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol. 

Yn 2015, roedd Ambiwlans Awyr Cymru  wedi lansio rhaglen Meddygon Sy’n Hedfan (Flying Medics) mewn partneriaeth gyda GIG Cymru er mwyn gosod meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol ar fwrdd yr hofrenyddion. Roedd y prosiect wedi arwain at ddefnyddio triniaethau meddygol datblygedig ac arloesol ar yr hofrenyddion, gan fynd â’r ysbyty i’r claf. Roedd hyn yn cynnwys  150 o driniaethau anesthetig brys a 47 o drallwysiadau gwaed yn y flwyddyn gyntaf.

Bydd enillwyr pob un o’r deg categori, gan gynnwys enillydd y Wobr Gyffredinol ar gyfer Ardderchowgrwydd a Gwobr  Daniel Phelan ar gyfer Cyrhaeddiad Rhagorol, yn cael eu cyhoeddi mewn dathliadau ar 8 Mehefin, yn Nhŵr Llundain.

Bydd y noson yn cael ei chyflwyno gan gyflwynydd y BBC, Louise Minchin, a bydd cynrychiolwyr o’r holl elusennau sydd ar y rhestr fer yn ymuno gyda hi, ynghyd â rhai o arweinwyr elusennau mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Prydain. 

Mae Julian Chislett, prif weithredwr Civil Society Media, sydd yn trefnu’r Gwobrau Elusen,  wedi llongyfarch yr holl elusennau sydd wedi eu gosod ar y rhestr fer. 

Dywedodd ef: “Roedd safon y ceisiadau eleni yn anhygoel, ac mae’r sawl sydd wedi eu gosod ar y rhestr fer yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

“Mae’r Gwobrau Elusen wedi bod yn adnabod ac yn dathlu’r gwaith ffantastig sydd yn cael ei wneud gan elusennau’r DU ers 17 mlynedd. Mae ein proses feirniadu lem yn amlygu’r elusennau hynny sydd yn cynnig y syniadau mwyaf arloesol a’r dulliau mwyaf ysbrydoledig er mwyn creu’r sgil-effaith fwyaf.

“Rydym yn dymuno pob lwc i’r holl elusennau ar y noson.”

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Mae’n anrhydedd i gael ein gosod ar y rhestr fer ar gyfer gwobr mor  anrhydeddus. Mae’n  dyst i holl waith caled ein tîm o weithwyr a chefnogwyr ymroddedig sydd yn parhau i godi arian i ni a’r gwirfoddolwyr sydd yn chwarae ein Loteri Achub Bywyd. 

“Rydym yn ddibynnol ar roddion elusennol er mwyn casglu’r £6.5 miliwn sydd angen pob blwyddyn ac mae ond modd i ni hedfan ein tîm gofal critigol i gyrchoedd hanfodol ar draws Cymru yn sgil y cymorth hwn.”

 

Ambiwlans Awyr Cymru ar y rhestr fer yn y Gwobrau Elusen

Mae’r elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei gosod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Elusen 2017, a hynny am ei waith yn cynnig gofal meddygol datblygedig i bobl mewn angen. 

 

Y Gwobrau Elusen, a gyhoeddodd y rhestr fer yr wythnos hon (10 Mai),  yw’r seremoni wobrwyo fwyaf adnabyddus a sefydledig. Mae’r elusennau wedi eu beirniadu eleni gan banel annibynnol o arweinwyr elusennol sydd wedi arddangos ardderchowgrwydd o ran eu harferion fel bod modd i eraill ddysgu wrthynt.

 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  ar y rhestr fer yn y categori Gofal Iechyd ac Ymchwil Meddygol a dyma’r unig elusen benodol ar gyfer Cymru sydd wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol. 

 

Yn 2015, roedd Ambiwlans Awyr Cymru  wedi lansio rhaglen Meddygon Sy’n Hedfan (Flying Medics) mewn partneriaeth gyda GIG Cymru er mwyn gosod meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol ar fwrdd yr hofrenyddion. Roedd y prosiect wedi arwain at ddefnyddio triniaethau meddygol datblygedig ac arloesol ar yr hofrenyddion, gan fynd â’r ysbyty i’r claf. Roedd hyn yn cynnwys  150 o driniaethau anesthetig brys a 47 o drallwysiadau gwaed yn y flwyddyn gyntaf.

 

Bydd enillwyr pob un o’r deg categori, gan gynnwys enillydd y Wobr Gyffredinol ar gyfer Ardderchowgrwydd a Gwobr  Daniel Phelan ar gyfer Cyrhaeddiad Rhagorol, yn cael eu cyhoeddi mewn dathliadau ar 8 Mehefin, yn Nhŵr Llundain.

 

Bydd y noson yn cael ei chyflwyno gan gyflwynydd y BBC, Louise Minchin, a bydd cynrychiolwyr o’r holl elusennau sydd ar y rhestr fer yn ymuno gyda hi, ynghyd â rhai o arweinwyr elusennau mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Prydain. 

 

Mae Julian Chislett, prif weithredwr Civil Society Media, sydd yn trefnu’r Gwobrau Elusen,  wedi llongyfarch yr holl elusennau sydd wedi eu gosod ar y rhestr fer. 

 

Dywedodd ef: “Roedd safon y ceisiadau eleni yn anhygoel, ac mae’r sawl sydd wedi eu gosod ar y rhestr fer yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

 

“Mae’r Gwobrau Elusen wedi bod yn adnabod ac yn dathlu’r gwaith ffantastig sydd yn cael ei wneud gan elusennau’r DU ers 17 mlynedd. Mae ein proses feirniadu lem yn amlygu’r elusennau hynny sydd yn cynnig y syniadau mwyaf arloesol a’r dulliau mwyaf ysbrydoledig er mwyn creu’r sgil-effaith fwyaf.

 

“Rydym yn dymuno pob lwc i’r holl elusennau ar y noson.”

 

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Mae’n anrhydedd i gael ein gosod ar y rhestr fer ar gyfer gwobr mor  anrhydeddus. Mae’n  dyst i holl waith caled ein tîm o weithwyr a chefnogwyr ymroddedig sydd yn parhau i godi arian i ni a’r gwirfoddolwyr sydd yn chwarae ein Loteri Achub Bywyd. 

 

“Rydym yn ddibynnol ar roddion elusennol er mwyn casglu’r £6.5 miliwn sydd angen pob blwyddyn ac mae ond modd i ni hedfan ein tîm gofal critigol i gyrchoedd hanfodol ar draws Cymru yn sgil y cymorth hwn.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: