Latest News

Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru

Mae Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru wedi datgelu’r crysau a fydd yn cael eu gwisgo gan y sawl sydd yn gorffen y ras, sy’n cael ei chynnal er budd Ambiwlans Awyr Cymru.  

Mae crys rhedeg oren llachar, sydd i’w gwisgo gan y sawl sydd yn gorffen y ras, wedi ei datgelu wrth i  Ambiwlans Awyr Cymru gyhoeddi mai hwy yw partner elusen swyddogol Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru.

Bydd mwy na 800 o redwyr yn cymryd rhan yn y ras cefn gwlad ar Fai’r 21ain mewn cyfres o rasys heriol, gan ddechrau ar faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair ym Muallt – ac ni fydd modd eu colli ar ôl iddynt gwblhau’r cwrs hanner marathon a’r cwrs 10 cilomedr.  

Bydd y crysau-t oren llachar yn rhoi tipyn o liw i Wyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru. ac yn atgoffa rhedwyr i sicrhau eu bod yn weledol tra’n rhedeg ar hyd a lled cefn gwlad Cymru. Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn cynnal ei wasanaethau, gyda phob cyrch achub yn costio tua £1,500.

Dywedodd Mark Stevens, Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Yng Nghymru, mae tirwedd heriol ac amrywiol gennym, gyda llawer yng Nghymru yn byw mewn lleoliadau anghysbell, ymhell o brif ysbyty neu ysbyty arbenigol.  

“Mae’r tirwedd anodd hwn yn golygu bod hi’n medru bod yn anodd teithio i’r ardaloedd yma ar yr heolydd, ac felly, mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithio’n agos gyda Thîm Achub Mynyddoedd Bannau Brycheiniog er mwyn dwyn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys i ochr yr heol. Mae natur y ras, dros dirwedd anodd, yn amlygu sut y mae AAC yn medru helpu pobl yn eu hawr o angen – hyd yn oed os ydynt yn byw mewn ardal, anghysbell a gwledig.  

“Rydym mor ddiolchgar i gael ein henwi fel un y brif elusen ar gyfer Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru, gan y bydd yr arian sydd yn cael ei gasglu yn mynd i helpu i ariannu cyrchoedd ar draws Cymru.”

Mae Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru. is yn addas i unrhyw un gyda chwrs 10 cilomedr a chwrs hanner marathon ar gyfer rhedwyr mwy profiadol, ynghyd â ras deuluol 3 cilomedr ar gyfer plant ifanc iawn.

Bydd y brif ras yn  mynd â’r rhedwyr dros Drws Yr Coed House, gan fynd drwy goetiroedd, caeau, llwybrau cerdded a’n dangos golygfeydd godidog o Faes Sioe Brenhinol Cymru. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ac maent yn gwerthu allan yn gyflym, ac felly, ewch ar frys i  http://www.rwtrailrunningfestival.co.uk/ os ydych am fod yn rhan o ddiwrnod bythgofiadwy.  

Dywedodd Mark: “Mae  Ambiwlans Awyr Cymru  angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Ers i ni gael ein lansio yn  2001, rydym wedi cwblhau mwy na 26,000 o gyrchoedd achub, sydd oll wedi cael eu hariannu gan roddion a chymorth caredig. Rasys fel Gŵyl Rhedeg Gwlad Brenhinol Cymru sydd yn ein caniatáu ni ddod i helpu pobl ar draws Cymru.”

 

Mae modd gwneud cais am le i redeg yn yr ŵyl tan  Mai’r 15fed, gyda’r nifer fwyaf erioed yn debyg o gymryd rhan eleni. Mae’r ffi yn cynnwys medal, crys-t i’r sawl sydd yn gorffen yr hanner marathon a’r ras 10 cilomedr) a mynediad am i Ŵyl Wanwyn Brenhinol Cymru. – sydd yn ddathliad o fywyd cefn gwlad gydag adloniant, gweithdai, da byw, stondinau bwyd – ffordd wych i ymlacio ar ôl y ras. Mae cynigion arbennig ar gael i redwyr yn y stondinau bwyd.  

Mae’r diwgyddiad yn cynnwys y Welsh Trail Running Championships a’r Welsh Inter-Regional Trail Running Championships. Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal gan  Run 4 Wales, sef y tîm sydd yn trefnu Hanner Marathon Caerdydd.  

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r Brif Elusen ar gyfer y digwyddiad. Rydym yn annog rhedwyr i gasglu arian i’r elusen, gyda rhoddion yn helpu i ariannu eu cyrchoedd achub ar draws Cymru.

Leave a Comment

Cymdeithasu: