Latest News

Ymholiadau am yr ‘Ambiwlans Awyr i Blant’ (Children’s Air Ambulance) ac ‘Y Gwasanaeth Ambiwlans Awyr’ (The Air Ambulance Service)

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r gwasanaeth ambiwlans awyr swyddogol i Gymru. Rydym yn barod i ymateb bob dydd o’r flwyddyn, yn barod i helpu unrhyw un yng  Nghymru yn ystod eu hawr fwyaf o angen. Rhan bwysig o’n rôl ni yw darparu’r Ambiwlans Awyr Cymru i Blant. Mae hon yn adran arbennig o’r elusen oherwydd mae ein cleifion ieuengaf angen ystod wahanol o driniaethau.

Rydym wedi derbyn ymholiadau gan aelodau o’r cyhoedd yn ddiweddar am wasanaeth ambiwlans awyr i blant arall o Loegr, sydd wedi bod yn casglu arian o ddrws i ddrws, yn gosod blychau elusen ar draws y wlad ac yn dosbarthu bagiau casglu i gartrefi yng Nghymru.

Mae’r gwasanaeth hwn yn elusen go iawn sydd yn cael ei rheoli gan wasanaeth ambiwlans awyr Swydd Derby a Swydd Warwick sydd hefyd yn defnyddio’r enw, ‘Ambiwlans Awyr i Blant’ (Children’s Air Ambulance) ac ‘Y Gwasanaeth Ambiwlans Awyr’ (The Air Ambulance Service).

Rydym am esbonio i’n holl gefnogwyr nad yw Ambiwlans Awyr Cymru a’n gwasanaeth pediatreg yma yng Nghymru yn meddu ar unrhyw gysylltiad o gwbl i’r elusen hon.

Mae ein holl ddeunyddiau yn ddwyieithog ac wedi eu brandio’n glir fel Ambiwlans Awyr Cymru mewn lliw coch a gwyrdd.

Rydym yn falch iawn o’r ffaith mai ni yw’r unig elusen ambiwlans awyr sydd wedi ei lleoli ac wedi ymrwymo i Gymru. Roedd ein hofrenyddion yng Nghaernarfon, y Trallwng, Llanelli a Chaerdydd wedi cludo 397 o blant y llynedd yn dilyn galwadau 999 neu pan oedd angen cludo plant ar frys rhwng ysbytai.  Mae ein cleifion pediatreg yn amrywio o fabanod sydd wedi eu geni cyn amser i blant sydd yn eu harddegau ac yn ddifrifol sâl. Rydym yn gweithio gyda GIG Cymru er mwyn trin a chludo cleifion.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn mynd o ddrws i ddrws weithiau er mwyn hyrwyddo ein Loteri Achub Bywyd. Mae ein timau yn gwisgo siacedi coch Ambiwlans Awyr Cymru  bob tro ac yn meddu ar gerdyn adnabod. Maent wedi eu hyfforddi ac yn dilyn cod ymddygiad arbennig. Nid ydym byth yn cnocio ar ddrysau wedi 7pm.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 0300 0152 999 neu e-bostiwch fundraising@walesairambulance.com.

Ein rhif elusen gofrestredig yw 1083645.

Diolch yn fawr.

Leave a Comment

Cymdeithasu: