Latest News

7 peth gwych a ddigwyddodd yn 2017

1. Cartref Newydd!

Eleni, yn sgil cefnogaeth hael gan bobl Cymru, roedd yr elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi adeiladu a symud i mewn i’w chartref cyntaf y mae’n berchen arno.  
Adeiladwyd canolfan Dafen AAC yn benodol ar gyfer anghenion y criw achub bywyd ac er mwyn sicrhau y bydd yn diwallu anghenion yr elusen yn y dyfodol.  

 

2. ACC yn 15!

Roedd 1af Mawrth 2016 yn dynodi 15 mlynedd ers lansio  Ambiwlans Awyr Cymru.
Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001, sefydlwyd yr elusen ac aeth ar ei chrych achub cyntaf – gan gludo chwaraewr rygbi a oedd wedi ei anafu yng Nglyn-nedd.  
Ar y cychwyn, roedd yr elusen yn cynnig gwasanaeth pum diwrnod yr wythnos gan ddefnyddio un hofrennydd a oedd wedi ei leoli yn Abertawe. 15 mlynedd yn ddiweddarach, mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi tyfu, yn darparu pedwar hofrennydd ar draws Cymru ac ar gael 365 diwrnod y flwyddyn.  

 

3. Hofrenyddion H145

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyflwyno nifer o hofrenyddion H145, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyrchoedd achub bywyd yn 2017.
Bydd yr elusen yn defnyddio tri hofrennydd sydd yn medru hedfan yn ystod y nos ar gyfer cyrchoedd achub a bydd hyn yn digwydd yn hwyrach eleni.
Roedd yr hofrennydd newydd cyntaf o’i fath wedi cyrraedd Sir Gaerloyw yn Nhachwedd, yn barod ar gyfer y gwaith achub bywyd.

 

4. Sioe Frenhinol Cymru

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi  mynychu Sioe Frenhinol Cymru unwaith eto – gan drefnu siop ar gyfer ffrogiau priodas a ffrogiau dawns hyfryd, a hynny er mwyn casglu arian i ariannu cyrchoedd achub ar draws Cymru.

5. Roeddem wedi helpu 360 o blant yn 2016

Yn 2016 yn unig, roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi mynychu mwy na 360 o gyrchoedd pediatreg, yn helpu plant a babanod ar draws Cymru yn ystod eu hawr o angen.  
Ambiwlans Awyr Cymru  yw’r unig wasanaeth ambiwlans awr sydd wedi ymrwymo i wasanaethu pobl yng Nghymru. Rhan bwysig o waith yr elusen yw cynnal Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Plant Cymru. Mae hon yn adran arbennig o’r elusen, yn cynnig y gofal sydd angen ar y cleifion ieuengaf.

 

6. 25,000 o gyrchoedd

Y llynedd, roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd carreg filltir ar ôl cynnal 25,000 o gyrchoedd achub ers lansiad yr elusen yn 2001.
Mae’r elusen wedi tyfu ers y cyrch achub cyntaf, a’n darparu pedwar hofrennydd sydd erbyn hyn yn medru cyrraedd unrhyw le yng Nghymru mewn 20 munud.  

 

7. Ambiwlans Awyr Cymru y Plant

Ar Ddydd San Steffan, lansiodd Ambiwlans Awyr Cymru ei ymgyrch deledu gyntaf er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r cyrchoedd pediatreg.
Ambiwlans Awyr Cymru  yw’r unig wasanaeth ambiwlans awyr sydd wedi ymrwymo i wasanaethu Cymru, ag Ambiwlans Awyr Cymru y Plant yn rhan arbennig o’r elusen.
Mae’r elusen yn barod i ymateb i blant Cymru, gan helpu babanod sydd yn sâl  a’n darparu’r gofal pediatreg sydd angen arnynt.  
Roedd yr ymgyrch deledu wedi olrhain stori Wil Hughes, sy’n bum mlwydd oed ac wedi disgyn 20 troedfedd drwy do sied yng Ngwynedd.

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: