MEDDYGON SY'N HEDFAN 2015

YNG NGWANWYN 2015, ROEDD MEDDYGON YMGYNGHOROL WEDI YMUNO GYDA CHRIWIAU AMBIWLANS AWYR CYMRU, GAN HEDFAN AR YR HOFRENYDDION AM Y TRO CYNTAF.

Bydd y tîm newydd yma o feddygon sydd wedi eu dewis yn meddu ar arbenigedd mewn meddyginiaeth brys, anesthesia a gofal dwys. Gyda’r sgiliau ychwanegol yma, bydd ein criwiau yn meddu ar gyfarpar arloesol newydd ac yn medru cludo gwaed.

Fel sy’n digwydd gyda pharafeddygon AAC, bydd yr ymgynghorwyr ar secondiad i’r elusen, a hynny diolch i waith GIG Cymru a Llywodraethan Cymru. Mae’r tîm gofal critigol newydd yn golygu y bydd yr elusen yn medru darparu hyd yn oed mwy o driniaethau i bobl sy’n ddifrifol wael ar draws Cymru. Darllenwch mwy am y recriwtiaid newydd yma.

Dr Kyle Jacques with the Babypod incubator


Dywedodd ymddiriedolwr Ambiwlans Awyr Cymru a’r ymgynghorydd meddyginiaeth, Dr Kyle Jacques (yn y llun ar y dde gyda’r crud cynnal), bod cyflwyno’r meddygon yma yn gam a fydd yn golygu achub mwy o fywydau.

“Mae ymgynghorwyr yn medru gwneud penderfyniadau clinigol datblygedig a darparu triniaethau critigol yn gyflym iawn gan gynnwys rhoi cyffuriau sydd ond yn cael eu defnyddio fel arfer mewn ysbytai,” dywedodd ef.

“Mae cael tîm o arbenigwyr mwyaf profiadol Cymru, gan gynnwys anesthetyddion a pediatregwyr, yn hedfan yn syth i argyfwng yn mynd i olygu bod cleifion, yn eu hawr fwyaf o angen, yn derbyn y gofal sydd angen arnynt hyd yn oed ynghynt.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr AAC Angela Hughes: “Mae sicrhau bod ymgynghorwyr ar ein hofrenyddion yn gam gwch ymlaen er mwyn sicrhau ein bod yn darparu un o’r gwasanaethau ambiwlans awyr mwyaf datblygedig yn y byd.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi derbyn cymorth anhygoel gan gefnogwyr er mwyn uwchraddio ein tri hofrennydd a threialu hedfan yn y nos, ac mae’r ffaith bod meddygon nawr yn rhan o gyrchoedd achub Ambiwlans Awyr Cymru yn ddatblygiad ffantastig yn ein gwasanaeth i bobl ar draws Cymru.”
Chwiorydd Gwynedd yn codi arian ers degawd

Chwiorydd Gwynedd yn codi arian ers degawd

Mae Maud a Meirwen wedi bod yn casglu arian i AAC ers degawd…

Oliver yn ennill cystadleuaeth AAC

Oliver yn ennill cystadleuaeth AAC

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi lansio’r her #BuildAnAirbase, gan alw ar deuluoedd i helpu casglu arian er mwyn adeiladu’r cartref cyntaf y mae’r elusen yn berchen arno.

Nenblymio er cof am ffrind yn casglu mwy na £10,000 i AAC

Nenblymio er cof am ffrind yn casglu mwy na £10,000 i AAC

Mae tri pherson dewr wedi mynd i’r afael â her o nenblymio er cof am Jacob John Hocking, a fu farw mewn damwain ffordd y llynedd.

Cymdeithasu:

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Siop Ar-lein

Ewch i ymweld â’n siop ar-lein er mwyn gweld yr ystod o nwyddau a chardiau Nadolig.

 

Mwy o Fanylion »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs E Gray LL135992 - £1000
2ail Mrs C Bythway, LL021738 - £200
3ydd Mrs R Roberts, LL082063 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »