Ymunwch Nawr / Canlyniadau Loteri

Cadarnhewch y canlyniadau diweddaraf a chwaraewch y Loteri Achub Bywyd

Draw Date: 19 Hydref 2018

1st Prize - £1000

Mrs V Hughes LL182371

2nd Prize - £200

Mrs R Stockdale LL192664

3rd Prize - £100

Mrs G Moore LL141034

Other Winners - £10

LL182935; LL68497; LL92821; LL48566; LL37023; LL209298; LL67668; LL181013; LL88044; LL62975; LL184403; LL156210; LL204858; LL149198; LL27040; LL169775; LL86294; LL145865; LL40071; LL190308

Ymunwch nawr!

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth chi er mwyn cynnal cyrchoedd achub ar draws Cymru. Drwy gymryd rhan yn y Loteri Achub Bywyd, rydych nid yn unig yn cyfrannu at achos Cymreig werth chweil – mae modd i chi ennill gwobr arian hefyd!

Mae yna wobr sicr o £1000 bob wythnos gan gynnwys 2ail wobr o £200, 3ydd gwobr o £100 ac 20 gwobr o £10.

Sut Mae’n Gweithio

  1. Rhaid i chwaraewyr fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn.
  2. Mae pob cynnig o £1 yn rhoi rhif unigryw i chi.
  3. Mae’r rhifau yn cael eu dewis ar hap gan gyfrifiadur.
  4. Rhaid talu ymlaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol, cerdyn credyd, arian neu siec.
  5. Mae’r raffl yn cael ei thynnu bob dydd Gwener - dim ond aelodau sydd wedi talu sydd yn medru cymryd rhan.
  6. Caiff enillwyr eu hysbysu yn awtomatig a’u cyhoeddi ar-lein.
  7. Mae sieciau yn cael eu danfon yn y post.
  8. Chwaraewch yn gyfrifol os gwelwch yn dda. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth, ewch os gwelwch yn dda i www.gambleaware.co.uk.
  9. Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei drwyddedu gan y Comisiwn Gamblo. Am y termau ac amodau llawn, cliciwch yma. yma.

Ymunwch nawr drwy Ddebyd Uniongyrchol –

mae’n gyflym, hawdd ac yn ddiogel. Lawrlwythwch

Ydych am dalu all-lein? Lawrlwythwch y ffurflen a’i chwblhau cyn ei danfon i:

Rhadbost RTTX-ZHUR-EKJR, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli. SA14 8LQ Lawrlwytho

Cwestiynau Cyffredin

Mae cofrestru ar gyfer y Loteri Achub Bywyd yn gyflym ac yn hawdd! Mae modd i chi chware’n syth drwy Ddebyd Uniongyrchol yma. Neu lawrlwythwch, argraffwch a danfonwch ffurflen loteri wedi’i chwblhau sydd ar gael yma; mae modd i chi dalu drwy gyfrwng Debyd Uniongyrchol, cerdyn credyd/debyd neu siec.

Fel arfer, ffoniwch dîm loteri AAC ar0300 0152 999 a byddwn yn eich helpu dros y ffôn. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 9am-5pm, a dydd Gwener 9am-4:30pm.

Mae’n costio £1 yr wythnos i chwarae’r loteri. Tra bo’r rhan fwyaf o fisoedd yn cynnwys 4 wythnos, mae rhai misoedd yn cynnwys 5 wythnos. Mae’r£0.34 yn ychwanegol ar gyfer y misoedd sydd yn cynnwys wythnosau ychwanegol.

Bob dydd Gwener, 52 wythnos y flwyddyn ac ar yr amod eich bod wedi talu £1 am bob cynnig, bydd pob un o’ch rhifau raffl unigryw yn cael eu gosod i mewn i’r raffl electronig..
Bydd y cyfrifiadur raffl yn meddwl am bum rhif ar hap ac yn cymharu’r rhain gyda rhifau ein haelodau. Os yw eich rhifau'r un fath, yna byddwch yn ennill gwobr; bydd y drefn y mae’r rhifau yn cyfateb yn dynodi maint y wobr.

Os ydych yn chwarae’r Loteri Achub Bywyd drwy gyfrwng Debyd Uniongyrchol, bydd eich taliad cyntaf yn£5 (os ydych yn chware gydag un rhif) neu £10 (os ydych yn chware gyda dau rif). Mae hyn yn er mwyn sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle i chwarae cyn ail daliad o’ch Debyd Uniongyrchol, a hynny os ydych yn cofrestru yn ystod mis sydd yn cynnwys pum wythnos.

Mae’r raffl yn cael ei thynnu bob wythnos ar ddydd Gwener - oni bai am amgylchiadau eithriadol. Os ydych wedi ennill gwobr o £1,000, bydd aelod o’r tîm yn cysylltu gyda chi ar y ffôn er mwyn rhoi gwybod i chi. Os ydych wedi ennill un o’r gwobrau eraill, byddwch yn derbyn siec yn y post. Mae’r rhifau buddugol wythnosol yn cael eu cyhoeddi bob dydd Gwener ar ein gwefan.

Mae’r rhifau buddugol wythnosol yn cael eu cyhoeddi bob dydd Gwener ar ein gwefan yma

Efallai y ceir amgylchiadau eithriadol pan na fydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi yn syth. Er enghraifft, os ceir problemau technegol neu wyliau cyhoeddus.

Ar yr amod eich bod wedi talu £1 am bob cais, bydd pob un o’ch rhifau raffl unigryw yn cael eu gosod yn y raffl electronig bob dydd Gwener, a hynny 52 wythnos y flwyddyn.

Bydd y cyfrifiadur raffl yn dewis pum rhif ar hap ac yn cymharu’r rhain gyda rhifau ein haelodau. Os yw eich rhifau'r un fath, yna byddwch yn ennill gwobr; bydd y drefn y mae’r rhifau yn cyfateb yn dynodi maint y wobr.

Bob wythnos, mae yna brif wobr sicr o £1,000; gan gynnwys ail wobr o £200; trydedd wobr o £100; ac 20 gwobr o £10.

Na – os nad ydych wedi talu, yna ni fyddant yn cael cymryd rhan yn y raffl.

Mae’r Loteri Achub Bywyd yn cael ei rheoli’n fewnol gan yr elusen. Mae’r holl elw o’r Loetri Achub Bywyd yn mynd yn syth tuag at ariannu gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru.

Oes - mae modd i chi chware’r Loteri Achub Bywyd drwy gyfrwng Debyd Uniongyrchol. Mae modd i chi gofrestru ar-lein yma. Mae modd i chi drefnu Debyd Uniongyrchol hefyd dros y ffôn drwy ffonio tîm loteri AAC ar 0300 0152 999, neu lawrlwythwch ein ffurflen yma a’i phostio i’r cyfeiriad Rhadbost sydd wedi ei ddarparu.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »