Hygyrchedd

Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch. Mae’r wefan hon wedi ei dylunio i gydymffurfio a’r safonau a chyfraddau canlynol.

A yw maint y testun yn rhy fawr neu’n rhy fach?

Mae modd i chi newid  y gosodiadau testun drwy gyfrwng yr opsiynau yn eich porwr: 

Yn ‘Internet Explorer’, ewch i View > Text size a d dewsich eich maint priodol (e.e. ‘larger’, ‘smaller’);

Zoom > Defnyddiwch y botwm Ctrl + neu Ctrl – er mwyn cynyddu neu leihau maint y testun. Mae gwasgu’r botymau Ctrl a 0 yn ei ail-osod i’r  drefn arferol.

Newid gosodiadau sgrin eich cyfrifiadur  

Er mwyn newid maint y ddelwedd ar sgrin eich cyfrifiadur sydd yn defnyddio’r rhaglen Windows 95 a systemau uwch,  ewch i Start > Settings > Control Panel > Display > Settings a newidiwch y bwrdd wgaith drwy ddefnyddio’r ‘sliding bar’.

Ar Apple Macintosh, mae modd i chi ddefnyddio’r Panel Monitor a Rheoli Swn er mwyn newid ansawdd y sgrin.

Yn cael trafferth gyda’ch bysellfwrdd neu lygoden?

Mae modd i chi ddefndydio  can fine-tune your mouse and keyboard settings under  Start > Settings > Control Panel > Accessibility in Windows 95/98/NT/2000 and XP.

Diweddaru porwyr

Rydym yn ceisio gwneud ein gwefan yn gymharus â phob porwr. Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio hen borwr (porwr lefel 3.0 er enghraifft), efallai y gwelwch anghysondebau yng nghyflwyniad tudalennau. Gall eich helpu i lawrlwytho fersiwn newydd o’r porwr i wella eich profiad cyffredinol ar y Rhyngrwyd.

Mae’r canlynol ar gael i’w lawrlwytho am ddim:

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Opera

Help gyda ffeiliau PDF

Ystyr PDF yw Portable Document Format sef fformat ffeil cyffredinol sydd yn dangos ffontiau, lluniau, graffeg a chynllun dogfen ni waeth beth fo’r cymhwysiad na’r platfform a ddefnyddiwyd i’w chreu. Er mwyn gweld ac argraffu dogfen PDF, bydd angen i chi lawrlwytho’r syllwr PDF di-dâl o wefan Adobe. Daw’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron gyda meddalwedd di-dâl Adobe Reader ® fel rhan safonol.  Adobe Acrobat Reader.

Gwylio fideo

Bydd angen i chi gael chwaraewr Flash er mwyn gwylio fideo ar ein gwefan. Medrwch ei lawrlwytho o wefan  Adobe website.

Rydym yn gweithio’n gyson i wella hygyrchedd a defnyddioldeb ein cynnwys ond os ydych yn cael trafferth gyda lawrlwytho ffeiliau neu gyrchu tudalen benodol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »