Gwirfoddoli

GWIRFODDOLWCH YN EICH SIOP NEU GAFFI LLEOL

Mae modd i ymgymryd â phob agwedd o fanwerthu, a hynny o lenwi’r ystafell stoc i werthu nwyddau ar lawr y siop, gweithredu’r tiliau, gosod y nwyddau, trefnu stoc, prisio, rhoi gwerth ar nwyddau a chefnogi staff.

Os ydych am weld lle y mae pob dim yn cychwyn, mae cyfleoedd gennym i wirfoddoli yn ein warws nwyddau ac ar yr heol gyda’n tîm casglu a chludo.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru hefyd yn cynnal caffi yng Ngogledd Cymru, sydd yn darparu ffynhonnell newydd a chyffrous o incwm i’r elusen.

CODI ARIAN A DIGWYDDIADAU

Mae casglu arian yn ffordd llawn hwyl i chwarae rhan fel gwirfoddolwr.

Mae pobl yn ein cefnogi ni mewn ffyrdd anhygoel o amrywiol ac mae gwirfoddolwyr yn medru helpu drwy gynrychioli Ambiwlans Awyr Cymru mewn nifer o ddigwyddiadau annibynnol neu ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu gan yr elusen.

Mae cyfleoedd yn cynnwys anerchiadau, cyflwyniadau siec, helpu ar stondinau a chasglu arian mewn bwcedi. Mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd!

SWYDDFEYDD YR ELUSEN

Mae timau brwdfrydig gennym yn Llanelli, Caerdydd, Y Trallwng a Chaernarfon.

O’r swyddfeydd yma, mae gwaith Ambiwlans Awyr Cymru yn dwyn ffrwyth. Mae gwirfoddolwyr yn medru bod yn rhan o’r tîm yma, yn helpu gyda dyletswyddau codi arian a chyfrifoldebau gweinyddol.

CYFRYNGAU

Dewiswch o ddewis helaeth o ffyrdd er mwyn helpu Ambiwlans Awyr Cymru fel gwirfoddolwr cyfryngau. A oes sgiliau gennych fel ffotograffydd, person camera, dylunydd graffeg/gwe neu ysgrifennwr?

Mae hyn yn gyfle gwych i weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a myfyrwyr uchelgeisiol sydd yn edrych i gefnogi elusen er mwyn datblygu sgiliau a gwella eu CV.

Neu a oes stori gennych i’w olrhain? Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn chwilio am gyn gleifion sydd yn fodlon helpu i godi ymwybyddiaeth fel gwirfoddolwyr yn y cyfryngau drwy rannu eu profiadau.

Mae yna rhywbeth sydd yn addas i bawb – os hoffech chi gyfrannu ychydig o’ch amser i Ambiwlans Awyr Cymru, yna cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda!

Fel arall, lawrlwythwch y ffurflen gais i wirfoddolwyr a geir isod a’i gosod yn y post.

GWIRFODDOLI CORFFORAETHOL

Ffordd wych i ddwyn staff ynghyd ar gyfer cynlluniau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ac elusennol; mae eich tîm yn medru helpu mewn unrhyw un o’r meysydd uchod a hynny fel rhan o becyn teilwredig ar gyfer eich busnes.

Mae modd i fusnesau i wirfoddoli hefyd!

Efallai yr hoffech fynd o le i le gyda’n tîm casglu arian, neu helpu yn ein warws ail-gylchu. Yn dymuno aros yn y swyddfa? Gallwch helpu ein tîm gweinyddol neu drefnu 'thinkathon' yn y gweithle.Darllenwch mwy am gymorth corfforaethol.

CYSYLLTWCH GYDA NI

http://walesairambulance.com/c...Mae rhywbeth addas ar gyfer pawb

Os hoffech gyfrannu ychydig o’ch amser i Ambiwlans Awyr Cymru, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda. Fel arall, lawrlwythwch y ffurflen gais i wirfoddolwyr a’i danfon/e-bostio i ni.


Eich gwybodaeth bersonol: Darllenwch sut ydym yn defnyddio ac nid yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Cyfrinachedd

Am ddechrau Codi Arian?

Rhowch wybod i ni am eich digwyddiad codi arian ar ran Ambiwlans Awyr! Cysylltwch gyda ni

Cyfleoedd Gwirfoddoli Brys

ABERGAVENNY: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Abergavenny. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau.

BANGOR: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Bangor. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau.

CAERDYDD: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Nghaerdydd. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau.

DEESIDE: CYMORTH CODI ARIAN YN Y GYMUNED

Mae amryw o gyfleoedd ar gael er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian yn ardal Deeside, gan gynnwys cyflwyniadau siec, casglu arian gyda bwcedi a helpu ar stondinau adeg digwyddiadau.

LLANDUDNO: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu symud celfi yn y siop bob dydd rhwng 4pm a 5pm.

MUMBLES: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Mumbles. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau. .

DRENEWYDD: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Drenewydd. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau.

DRENEWYDD: CYMORTH CODI ARIAN YN Y GYMUNED

Mae amryw o gyfleoedd ar gael er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian yn ardal Drenewydd, gan gynnwys cyflwyniadau siec, casglu arian gyda bwcedi a helpu ar stondinau adeg digwyddiadau.

ABERTAWE: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Abertawe. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau. .

WARWS CWMDU, ABERTAWE: CYNORTHWYYDD I YRRWR Y FAN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i fod yn gynorthwywyr i yrwyr ein faniau ar draws De Cymru, a hynny’n gweithio o’r depo yng Nghwmdu. Mae hyn yn cynnwys gwaith corfforol o gludo eitemau sydd wedi eu cyfrannu, gan gynnwys celfi.

TENBY: SIOP ELUSEN

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i redeg ein siop elusen newydd yn Tenby. Mae dyletswyddau yn medru cynnwys helpu gydag arddangosfeydd, trefnu stoc a gweini cwsmeriaid ar y tiliau. 

WELSHPOOL: CYMORTH CODI ARIAN YN Y GYMUNED

Mae amryw o gyfleoedd ar gael er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian yn ardal Welshpool, gan gynnwys cyflwyniadau siec, casglu arian gyda bwcedi a helpu ar stondinau adeg digwyddiadau.

WRECSAM: CYMORTH CODI ARIAN YN Y GYMUNED

Mae amryw o gyfleoedd ar gael er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian yn ardal Wrecsam, gan gynnwys cyflwyniadau siec, casglu arian gyda bwcedi a helpu ar stondinau adeg digwyddiadau.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »