CYRCHOEDD

Dewch i ganfod ble y mae ein hofrenyddion wedi bod ar draws Cymru.

 
Y Newyddion Diweddaraf

AAC yn helpu beiciwr modur

AAC yn helpu beiciwr modur

Fis diwethaf, aeth Ambiwlans Awyr Cymru i’r Drenewydd, i helpu beiciwr modur a oedd wedi cael damwain ddifrifol gan olygu fod angen sylw meddygol brys arno.

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn casglu £900

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn casglu £900

Mae casglu arian mewn gêm bêl-droed yn y Bencampwriaeth wedi helpu i gasglu arian achub bywyd a helpu ariannu cyrchoedd hofrennydd meddygol ar draws Cymru.

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian i AAC

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mr L Blick LL124873 - £1000
2ail Mrs R Wright LL153869 - £200
3ydd Mrs D Thomas LL066695 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »