Cymynrodd


 

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod yw drwy adael cymynrodd.

Bydd gadael cymynrodd yn eich Ewyllys heddiw yn helpu i sicrhau bod ein gwaith hanfodol yn parhau i’r dyfodol ac y byddwn bod yno o hyd ar gyfer pobl Cymru.

Nid oes rhaid i chi fod yn gyfoethog er mwyn gadael cymynrodd i Ambiwlans Awyr Cymru. Mae pob un rhodd yn cael ei werthfawrogi yn llwyr a’i roi at ddefnydd ardderchog.

Newidiadau i ddeddfwriaeth treth etifeddiant a ddaeth i rym ym mlwyddyn ariannol 2012/13: O fis Ebrill 2012, os ydych yn gadael 10% neu fwy o’ch ystad i elusen, yna bydd y gyfradd o dreth etifeddiant ar y rhan sydd yn weddill yn cael ei ostwng o 40% i 36%.

Speak to your solicitor about leaving a gift to Wales Air Ambulance or call us on 0844 85 84 999.

Gwybodaeth i gyfreithwyr:

Enw’r elusen: Ymddiriedolaeth Elusennol yr Ambiwlans Awyr Cymreig

Rhif elusen cofrestredig: 1083645

Cyfeiriad elusen cofrestredig: Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Siop Ar-lein

Ewch i ymweld â’n siop ar-lein er mwyn gweld yr ystod o nwyddau a chardiau Nadolig.

 

Mwy o Fanylion »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs E Gray LL135992 - £1000
2ail Mrs C Bythway, LL021738 - £200
3ydd Mrs R Roberts, LL082063 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »