CYHOEDDIADAU

Adolygiad Blynyddol

Adroddiad a Datganiadau Ariannol Cyfun yr Ymddiriedolwyr 2016

 


Y Newyddion Diweddaraf

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Mae elusen Gymreig wedi helpu i gasglu £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru, gan ganiatáu iddynt brynu crud cynnal blaengar ar gyfer yr hofrennydd

Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Mae menyw o Swydd Gaer yn mynd y tu hwnt i bob disgwyliad ac yn dringo’r Wyddfa yn dilyn damwain car a oedd bron wedi ei lladd.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs T Leppard LL198267 - £1000
2ail Mr N J King LL67574 - £200
3ydd Mr B Warrington LL119338 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »