CYFRIF AFFINITY INSTANT

MAE CEFNOGWYR AMBIWLANS AWYR CYMRU NAWR YN MEDRU CODI ARIAN YCHWANEGOL, A HYNNY HEB ORFOD GWARIO CEINIOG.
 

Mae’r elusen wedi ei dewis gan Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, un o brif sefydliadau cyllidol Cymru, i fod yn bartner cyfrif cynilion Affinity Instant er mwyn helpu i gasglu arian hanfodol.

Mae ein cefnogwyr yn medru agor cyfrif Affinity Instant, a bydd Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy yn gwneud cyfraniad pob blwyddyn i’r elusen sydd gyfwerth ag 1% o’r llog sydd yn cael ei dalu’n flynyddol neu’n ddyddiol ar y balans yn eu cyfrif. Bydd yr elusen yn elwa mwy po fwyaf yw’r arian sydd yn cael ei gynilo!

Mae Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy yn falch o gynnig ymrwymiad cyllidol cynaliadwy i Ambiwlans Awyr Cymru, ac wrth wneud hyn, mynd ati i atgyfnerthu darpariaeth gwasanaeth hanfodol, sy’n achub bywyd ar hyd a lled Cymru.

Am y manylion llawn ac i agor Cyfrif Affinity Instant, ewch i ymweld â changen o Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, ewch i’r wefan www.monbs.com/waa neu ffoniwch 01633 844 400.

Mae Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy wedi ei awdurdodi gan Awdurdod Rheoleiddio’r Prudential ac yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac Awdurdod Rheoleiddio’r Prudential. Rhif Cofrestredig Gwasanaethau Cyllidol: 206052.

Nodir: Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei rhannu rhwng Ambiwlans Awyr Cymru a Chymdeithas Adeiladu Drefynwy. 

Cymdeithasu:

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »