Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu mwy na £6.5 miliwn y flwyddyn mewn rhoddion er mwyn cadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan dros Gymru. Helpwch ni heddiw os gwelwch yn dda gyda rhodd achub bywyd.

Cofiwch am – Rhodd Cymorth!

A ydych yn Drethdalwr yn y DU?

Os felly, bydd eich rhodd yn gwneud hyd yn oed fwy o wahaniaeth. Ni fydd yna costio dim byd ychwanegol i chi ac yn golygu bod 25% ychwanegol yn dod i’r elusen. Er enghraifft, byddai rhodd o £10 yn troi yn £12.50.
Os ydych yn cyfrannu ar-lein, dylid rhoi tic yn y blwch er mwyn cadarnhau eich bod yn drethdalwr yn y DU – mae mor hawdd â hynny!
Os ydych yn cyfrannu drwy’r post, dylech nodi y datganiad canlynol yn eich llythyr: “Rwyf yn cadarnhau fy mod yn Drethdalwr yn y DU a hoffwn ychwanegu Cymorth Rhodd at fy rhodd,”neu lawrlwythwch ffurflen cymorth rhodd yma.
Mae modd i ni hefyd i ddanfon ffurflen Cymorth Rhodd i chi yn y post.
Diolch i chi am eich rhodd achub bywyd.

Cyfrannwch ar-lein - Rhoddion Cyffredinol

Mae modd i chi wneud rhodd drwy ein tudalen swyddogol Virgin Money Giving – a fydd yn prosesu eich Rhodd Cymorth hefyd.


Cyfrannwch dros y teleffon

Hawdd – ffoniwch eich swyddfa codi arian Ambiwlans Awyr Cymru agosaf ar 0300 0152 999 a byddwn prosesu eich cyfraniad dros y teleffon.

Cyfrannwch drwy neges destun

Danfonwch y neges destun HELI03 £3 i 70070 er mwyn gwneud cyfraniad i’n tri hofrennydd.
Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i Ambiwlans Awyr Cymru. Nid oes ffioedd rhwydwaith ac mae pob ceiniog yn cael ei chyfrannu i’r elusen ac mae modd ychwanegu Rhodd Cymorth hefyd i’r rhoddion. .
Cliciwch yma am holl delerau ac amodau ein gwasanaeth cyfrannu SMS.

Cyfrannwch drwy'r post

http://walesairambulance.com/c...Rydym wrth ein bodd gyda’r post hen ffasiwn. Mae modd i chi gyfrannu drwy ddanfon siec yn daladwy i "Ambiwlans Awyr Cymru" i’n Prif Swyddfa yn y cyfeiriad isod. Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich holl fanylion cyswllt fel bod modd i ni ysgrifennu yn ôl atoch er mwyn dweud diolch.
Fel arall, lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gyfrannu neu mandad archeb sefydlog a’i ddanfon yn y post.

Ambiwlans Awyr Cymru
Ty Elusen,
Llanelli Gate Business Park,
Dafen
Llanelli
SA14 8LQ

Cyfrannwch i ystyriaeth Barclays

Mae modd i chi dalu arian yn syth i’n cyfrif banc Barclays. E-bostiwch ni - enquiries@walesairambulance.com.

Eich gwybodaeth bersonol: 

Darllenwch sut ydym yn defnyddio ac nid yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Cyfrinachedd:http://walesairambulance.com/c... Thank you for your lifesaving donation.