Corfforaethol

Cael gwybod sut eich busnes yn gallu helpu Ambiwlans Awyr Cymru


 

Mae cefnogaeth gan fusnesau yn rhan hanfodol o waith casglu arian Ambiwlans Awyr Cymru. Mae chwarae rhan yn hwyl ac yn ffordd o gynnig boddhad i weithwyr drwy eu caniatáu i gyfrannu i’w cymuned; ac i gyflogwyr i weithredu’r cynlluniau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a diwrnodau adeiladu tîm.

Mae codi arian corfforaethol yn amrywiol a chyffrous – mae yna amryw o ffyrdd i gymryd rhan a daw nifer o fusnesau ymlaen gyda syniadau newydd a chreadigol bob blwyddyn.

Dyma rai o’r ffyrdd y mae busnesau wedi ein helpu ni:

  • Rhoi trwy’r gyflogres – am fwy o wybodaeth, gweler isod
  • Ein noddi fel Elusen y Flwyddyn
  • Tîm yn Hanner Marathon Caerdydd
  • Gwirfoddoli amser staff yn ein siopau a’r warws
  • Gwisg ffansi yn y swyddfa
  • Taith gerdded ar gyfer y tîm yng The Welsh Three Peaks Challenge
  • Cynnig cyfateb unrhyw roddion a ddaw yn sgil staff yn codi arian

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut y mae modd i’ch busnes chi i chwarae rhan ffoniwch y tîm codi arian ar 0300 0152 999.

Rhoi trwy’r gyflogres

Mae rhoi trwy’r gyflogres yn ffordd hawdd, hyblyg i’w weinyddu a gwych i staff i gyfrannu i elusen drwy PAYE. Mae modd i bobl sydd yn derbyn eu pensiwn cwmni/personol drwy PAYE i gymryd rhan hefyd. Gyda’r arian yn cael ei dynnu cyn treth, mae pob un cyfraniad yn mynd ymhellach – gan ychwanegu at yr ymdeimlad boddhaus hwnnw o helpu Ambiwlans Awyr Cymru drwy’r gweithle.

Er enghraifft, byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd sylfaenol o 20% ond £8 yn unig er mwyn gwneud cyfraniad o £10 i elusen. A byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd uwch o 40% ond £6 i wneud cyfraniad tebyg.

Mae’r arian sydd wedi ei dynnu yn cael ei ddanfon at Asiantaeth sydd wedi ei chymeradwyo gan Gyllid y Wlad, megis y Charities Aid Foundation, ac maent hwy yn gwneud y gweddill – danfon yr arian sydd i’w gyfrannu atom ni.

Mae modd i chi ganfod mwy o wybodaeth am Dalu trwy’r Gyflogres a’r asiantaethau sydd wedi eu cymeradwyo ar wefan HMRC.

Fel arall, ewch yn syth i wefan y Charities Aid Foundation (CAF) am fwy o wybodaeth am eu cynllun Give As You Earn.

Darllenwch a lawrlwythwch ein llyfryn ar Rodd Cymorth

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »