Codi Arian

MAE CASGLU ARIAN AR GYFER AMBIWLANS AWYR CYMRU YN FFORDD WYCH O GEFNOGI NI A CHADW'R HOFRENYDDION YN HEDFAN GYDA’CH SYNIADAU ARBENNIG CHI.
 

Gan fod yr elusen yn dibynnu yn llwyr ar roddion er mwyn gweithredu, mae pob un digwyddiad codi arian yn amhrisiadwy o ran caniatáu i Ambiwlans Awyr Cymru i barhau gyda’i waith.

Mae eich cefnogaeth yn golygu bod ein criwiau awyr yn medru parhau i achub bywydau.

Mae cynifer o ffyrdd y mae modd i chi godi arian a gallwn eich helpu ar hyd y ffordd. Mae ein tîm ar draws Cymru yn medru cynnig cyngor a chefnogaeth i gefnogi eich syniad codi arian o’r dechrau i’r diwedd, a hynny o’r ffurflenni noddi i fynychu ar y diwrnod.

Felly, p’un ai eich bod am wahodd ffrindiau am fore coffi, neidio o awyren neu hel y ceiniogau sbâr mewn poteli jam, mae yna syniad codi arian ar eich cyfer chi.

Mae modd i fusnesau i chwarae rhan hefyd – ewch os gwelwch yn dda i’n tudalen Gorfforaethol am fwy o wybodaeth.

Am fwy o ffyrdd i godi arian, lawrlwythwch y daflen ‘Ways to Fundraise’ sydd i’w chanfod isod ac ewch i’n tudalennau Digwyddiadau er mwyn gweld sut y mae cefnogwyr eraill yn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

.

Pob lwc ac rydym yn disgwyl ymlaen at glywed wrthych!

Cymdeithasu:

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »