Tîm Brecon Carreg

Rydym yn falch iawn i weithio gyda Brecon Carreg er mwyn eich helpu chi i redeg ymhellach. 

Rydym wedi trefnu partneriaeth gyda’r cwmni dŵr botel adnabyddus hwn,  Brecon Carreg, er mwyn rhoi’r cyfle i chi ymuno gyda’u tîm rhedeg rhithwir- #TeamBreconCarreg.       

Mae #TeamBreconCarreg yn grŵp o redwyr sydd wedi eu dewis gan  Brecon Carreg er mwyn cynrychioli Ambiwlans Awyr Cymru i gymryd rhan yn rhai o ddigwyddiadau rhedeg mwyaf Cymru.        

Mae timau blaenorol wedi rhedeg ar ein rhan yn hanner marathon Gogledd Cymru, ras 10 cilomedr Abertawe, hanner marathon Caerdydd, a ras 5 cilomedr Cas-gwent.     

Blwyddyn yma fydd y tîm yn rhedeg yn rhai o'r digwyddiadau fwyaf ledled y wlad. Darganfyddwch mwy yma

Yn 2017, roedd #TeamBreconCarreg wedi casglu swm sylweddol o £5,000 sydd wedi helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd.          

Dyma dîm #TeamBreconCarreg 2017 yn siarad am beth y mae hyn yn golygu iddynt hwy.

Mae ceisiadau i ymuno gyda #TeamBreconCarreg 2018 nawr ar gau.

Diolch i bawb a gwaneth cais. Darganfyddwch mwy am y tîm 2018 yma