Ailgylchu

Ffordd wych o gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru a'r amgylchedd yw cyfrannu nwyddau nas dymunir a rhai eitemau gwastraff

Cyn i chi ei daflu i'r sbwriel!

We accept:

  • Cetris ar gyfer argraffwyr a thoner sydd wedi eu defnyddio
  • Ffonau mudol
  • Llyfray hen ac anniben
  • Clytiau a dillad wedi'u difrodi ac esgidiau

Nwyddau nas dymunir

Items we can't sell in our charity shops:

  • Dodrefn (byddwn yn gofyn a oes yna label diogelwch tan ar y celfi)
  • Dillad
  • Trugareddau
  • Llyfrau
  • Cerddoriaeth
  • Ffilmau

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Miss L Piggott, LL149970 - £1000
2ail Mr R Griffiths, LL164760 - £200
3ydd Mr A Day, LL128303 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »