Ailgylchu

Ffordd wych o gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru a'r amgylchedd yw cyfrannu nwyddau nas dymunir a rhai eitemau gwastraff

Cyn i chi ei daflu i'r sbwriel!

We accept:

  • Cetris ar gyfer argraffwyr a thoner sydd wedi eu defnyddio
  • Ffonau mudol
  • Llyfray hen ac anniben
  • Clytiau a dillad wedi'u difrodi ac esgidiau

Nwyddau nas dymunir

Items we can't sell in our charity shops:

  • Dodrefn (byddwn yn gofyn a oes yna label diogelwch tan ar y celfi)
  • Dillad
  • Trugareddau
  • Llyfrau
  • Cerddoriaeth
  • Ffilmau

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Siop Ar-lein

Ewch i ymweld â’n siop ar-lein er mwyn gweld yr ystod o nwyddau a chardiau Nadolig.

 

Mwy o Fanylion »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs A Thomas LL173339 - £1000
2ail Mrs M Brown LL153706 - £200
3ydd Miss J Hopkins LL090705 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »